ANO spořitelní družstvo členem ADZ

5. 2. 2014
Prezidium Asociace družstevních záložen na svém lednovém zasedání vyhovělo žádosti společnosti ANO spořitelní družstvo a přijalo ji za řádného člena. Asociace družstevních záložen v současné době sdružuje jedenáct z celkového počtu dvanácti subjektů, majících oprávnění podnikat jako družstevní záložna.

„K rozhodnutí vstoupit do ADZ nás vedl zájem spojit se s dalšími zdravými konkurenty na trhu, s těmi, kteří uznávají podobné hodnoty poskytování kvalitních služeb družstevních záložen postavené na družstevním vzájemném principu členů, a aktivně se zapojit do procesu spoluvytváření této oblasti finančního trhu a do obnovení jejího dobrého jména,“ uvádí důvody vstupu do asociace Ing. Petr Illetško, MBA, předseda představenstva společnosti ANO spořitelní družstvo.

Vstup nového člena komentuje tajemník prezidia Asociace družstevních záložen Jan Kotíšek: „Vstup ANO spořitelního družstva je výsledkem již delší dobu probíhající vzájemné komunikace a neformální spolupráce. Lze předpokládat, že tento vstup dále posílí pozici Asociaci jakožto reprezentanta naprosté většiny družstevních záložen a tím i napomůže při naplňování jejího hlavního poslání, kterým je vytváření a průběžné udržování platformy vzájemné nápomoci s kvalitativním rozvojem členů v oblasti obezřetného podnikání a zastupování a prosazování společných zájmů členů ve vztahu k vládě, parlamentu, dalším orgánům státní správy i ČNB.“

„Jsme přesvědčeni, že na finančním trhu je dostatečný prostor pro naši činnost. Pokud ale mluvíme o segmentu jako takovém, musíme se zabývat posílením renomé celého oboru, zajištěním jeho důvěryhodnosti, stability a bezpečnosti. Kromě legislativy a dohledové činnosti jako velmi podstatný shledáváme samotný trh a samoregulační dohled. Velkou úlohu vidíme právě v úloze Asociace družstevních záložen. Jejím prostřednictvím chceme daleko intenzivněji kooperovat v kultivaci sektoru nejen z pohledu definování kvality, profesionality a obezřetnosti, ale také v kodifikaci etických postupů, s čímž souvisí i participace na tvorbě a zavádění legislativních opatření ovlivňujících podnikání členů ADZ.“ dodává Illetško.

O společnosti ANO spořitelní družstvo

ANO spořitelní družstvo poskytuje peněžní služby svým členům již od roku 1999. Prioritou společnosti je poskytovat kvalitní služby založené na principu družstevní vzájemnosti členů s cílem trvalého a výhodného zhodnocování financí depozitními produkty a operativního individuálního úvěrového servisu malým a středním podnikům a podnikatelům či občanům. ANO spořitelní družstvo poskytuje i služby vedení účtů a poskytování platebního styku s komfortní obsluhou prostřednictvím internetového bankovnictví.

Ke konci roku 2013 mělo ANO spořitelní družstvo téměř 600 depozitních a úvěrových klientů a bilanční suma k 30. září 2013 činila 622 miliónů Kč. Ukazatel kapitálové přiměřenosti ANO spořitelního družstva byl za rok 2012 16,87 %, což je o více jak 3 % nad průměrem sektoru a je srovnatelný s ukazatelem kapitálové přiměřenosti za stejné období v bankovním sektoru (16,42 %). ANO spořitelní družstvo je otevřeno novým zájemcům, podmínkou poskytování služeb je členství ve spořitelním družstvu.


Zpět na výpis aktualit