810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Členská schůze NEY spořitelního družstva

12. července 2018

Dne 27. června se v Praze setkali členové NEY spořitelního družstva (dále jen „NEY SD“).

 

Členská schůze se konala v konferenčním sálu hotelu Alwyn a jako každý rok poskytla členům prostor pro sdílení informací a k diskusi nad výsledky a dalším směřováním družstva.

Na členské schůzi byly projednány a schváleny následující body:

1.     Volba orgánů členské schůze

2.     Jednací řád členské schůze

3.     Návrh VÝROČNÍ ZPRÁVY za rok 2017 

4.     Návrh ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2017 

5.     Návrh na VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU za rok 2017 

      Návrhy týkající se bodů 2-5 byly schváleny tak, jak bylo navrženo ve výroční zprávě za rok 2017. Tato zpráva je k dispozici na internetových stránkách družstva a zároveň je tato zpráva k dispozici v sídle družstevní záložny a na všech pobočkáchHospodaření družstevní záložny za rok 2017 skončilo v zisku více než 6 mil. Kč, což představuje zisk desetkrát vyšší než za rok 2016. Celková aktiva družstevní záložny překročila 2,5 mld. Kč, jedná se o růst o cca 800 mil. Kč. Regulatorní kapitál dosáhl téměř 315 mil. Kč, což odpovídá růstu o cca 110 mil. Kč.

6.      Schválení auditora pro Ověření účetní závěrky za rok 2018

Auditorem účetní závěrky za rok 2018 byla opět zvolena společnost EURO-Trend Audit a.s., IČ: 25733834, to za podmínky, že k výběru auditora nebude mít Česká národní banka výhrady na základě žádosti předložené družstevní záložnou po této volbě.

7.      Odvolání a volba členů ORGÁNŮ DRUŽSTVA  

Nejvýznamnější informací projednávanou v rámci tohoto bodu bylo, že představenstvo obdrželo informaci o odstoupení stávajících členů představenstva Ing. Petra Illetška, MBA a Ing. Jiřího Diepolta ke dni 26.6.2018. S účinností ode dne 27.6.2018 byl zvolen nový člen a zárověň předseda představenstva Ing. Rudolf Rabiňák.

 

„Děkuji všem členům za jejich účast na dnešní členské schůzi, za jejich připomínky a podněty pro rozšíření současných úspěchů i do dalších let a těším se s vámi za rok opět na další setkání.“ uvedl závěrem nově jmenovaný předseda představenstva Ing. Rudolf Rabiňák.

 

Přečtěte si také

 • Pozvánka na členskou schůzi NEY …

  24. 11/2020

  Představenstvo NEY spořitelního družstva svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 23.12.2020 v 10:00 hod na adrese Jan Paukert Bistro, Rohanské nábřeží …

 • Bankovnípoplatky.cz si všímají našeho …

  19. 11/2020

  Podnikatelé a živnostníci v krizi: Jak jim v těžké době pomáhají banky?

 • Finparáda.cz se nás zeptala

  16. 11/2020

  Co v současné době nabízíte svým klientům z řad podnikatelů a živnostníků? Jaký zajímavý, unikátní či zásadní produkt či službu může klient z tohoto segmentu …

Kontakt pro média

Kontakt pro média

Petr Vondráček
Ředitel pro business development

+420 774 897 575

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?