810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Členská schůze NEY spořitelního družstva

21. června 2019

Dne 20. června 2019 se v Praze setkali členové NEY spořitelního družstva (dále jen „NEY SD“).

Členská schůze se konala v konferenčním sálu hotelu Alwyn a jako každý rok poskytla členům prostor pro sdílení informací a k diskusi nad výsledky a dalším směřováním družstva.

Na členské schůzi byly projednány a schváleny následující body:

1. Návrh VÝROČNÍ ZPRÁVY za rok 2018 

2. Návrh ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2018

3. Návrh na VYPOŘÁDÁNÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU za rok 2018 

Návrhy týkající se bodů 1-3 byly schváleny tak, jak bylo navrženo ve výroční zprávě za rok 2018. Tato zpráva je k dispozici na internetových stránkách družstva a zároveň je tato zpráva k dispozici v sídle družstevní záložny a na všech pobočkách. Hospodaření družstevní záložny za rok 2018 skončilo ve ztrátě 35.235.899,27 Kč. Tuto ztrátu navrhlo představenstvo družstevní záložny vypořádat v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech následujícím způsobem:

  • započíst 1.370.846,99 Kč oproti Rizikovému fondu
  • započíst 619.386,01 Kč oproti Zákonnému rezervnímu fondu
  • započíst 4.335.702,09 Kč oproti Nerozdělenému zisku z předchozích období
  • převést 28.909.964,18 Kč do Neuhrazených ztrát minulých období

Celková aktiva družstevní záložny činí 2.568.150.000,- Kč, jedná se o nárůst o cca 20 mil. Kč oproti roku 2017. Regulatorní kapitál dosáhl téměř 345 mil. Kč, což odpovídá nárůstu o cca 31 mil. Kč oproti roku 2017.

4. Schválení auditora pro Ověření účetní závěrky za rok 2019

Auditorem účetní závěrky za rok 2019 byla opět zvolena společnost EURO-Trend Audit a.s., IČ: 25733834, to za podmínky, že k výběru auditora nebude mít Česká národní banka výhrady na základě žádosti předložené družstevní záložnou po této volbě.

5. Odvolání a volba členů ORGÁNŮ DRUŽSTVA

Na základě návrhu kontrolní komise byli zvoleni členové představenstva: 

  • Ing. Aleš Pospíšil, MBA
  • Bc. Luboš Bittman

Na základě návrhu představenstva byl zvolen člen kontrolní komise: 

  • Mgr. Martin Hykš 

6. Schválení změn jednacích řádů orgánů Družstva

Členská schůze schválila nové znění jednacích řádů představenstva, úvěrové komise a kontrolní komise.

 

Děkujeme všem členům za jejich účast na členské schůzi, za jejich připomínky a podněty. Těšíme se s vámi za rok opět na další setkání.
 

Přečtěte si také

Ing. Tomáš Sadílek

Ing. Tomáš Sadílek

Manažer marketingu a pobočkové sítě

+420 733 612 467

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?