810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Odklad splátek úvěru

17. dubna 2020

Vážení klienti, věnujte, prosím, pozor informacím týkajících se odkladu splátek úvěru (oznámení o využití ochranné doby):

  • Oznámení o využití ochranné doby může podat pouze osoba oprávněná jednat za dlužníka.
  • Oznámení o využití ochranné doby mohou podat pouze osoby s úvěrem sjednaným a čerpaným před 26.3.2020 (podmínka čerpání neplatí pro hypotéky nebo jiné úvěry zajištěné zástavním právem k nemovité věci), jejichž příjem je ovlivněn pandemií COVID-19, pokud ke dni 26.3.2020 nebyly jejich splátky úvěru více jak 30 (třicet) dní po splatnosti.

  • Ochranná doba (doba odkladu splátek) trvá od prvního dne prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, v němž NEY spořitelnímu družstvu došlo oznámení dlužníka, že má v úmyslu využít ochrannou dobu do 31.7.2020 nebo do 31.10.2020 podle rozhodnutí dlužníka. Splátky úvěru tak mohou být odloženy počínaje květnem 2020.

  • Jste-li fyzická osoba, nebudete po dobu odkladu hradit žádné splátky úvěru, úvěr však bude po tuto dobu úročen zákonnou úrokovou sazbou ve výši 9 % p.a. nebo smluvenou úrokovou sazbou, bude-li nižší než zákonná úroková sazba, přičemž dlužné úroky zaplatíte po skončení doby odkladu v rámci pravidelných splátek úvěru, tzn. že splatnost úvěru bude prodloužena v závislosti na výši dlužného úroku.

  • Jste-li právnická osoba, budete po dobu odkladu hradit pouze úroky ve sjednané výši, nikoli však splátky jistiny úvěru, a po ukončení doby odkladu budete dále hradit pravidelné anuitní splátky (splátky úroku a jistiny), tzn. že splatnost úvěru bude prodloužena v závislosti na délce doby odkladu.

  • Odklad splátek úvěru je zdarma, s odložením splacení úvěru není spojen žádný poplatek.

  • Dodatek k úvěrové smlouvě se neuzavírá; to však nevylučuje dohodu týkající se splatnosti úroku podle § 5 odst. 4 zákona.

  • Oznámení o využití ochranné doby je ke stažení zde.
  • Vyplněný formulář zašlete na e-mail vymahani@ney.cz, případně poštou na naši adresu: NEY spořitelní družstvo, oddělení vymáhání, Rohanské nábřeží 15, Praha 186 00.

  • Oznámení zasílejte z e-mailové adresy, kterou máte u naší instituce vedenou jako kontaktní.

 

Vaše NEY spořitelní družstvo

 

Přečtěte si také

Ing. Tomáš Sadílek

Ing. Tomáš Sadílek

Manažer marketingu a pobočkové sítě

+420 733 612 467

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?