810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Pozvánka na členskou schůzi - 25.6.2015

25. května 2015

Představenstvo ANO spořitelního družstva, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 261 37 755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Dr., vložce 4708 (dále jen „družstvo“ nebo „ANO SD“), svolává členskou schůzi

Pořad jednání členské schůze ANO SD:
1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení jednacího řádu
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014
5. Schválení návrhu na vypořádání ztráty za rok 2014
6. Schválení výroční zprávy za rok 2014
7. Schválení auditora pro audit účetní závěrky za rok 2015 
8. Závěr
 
Prezence členů družstva bude probíhat dne 25. 6. 2015 od 8:30 do 9:00 hodin. Při prezenci se členové družstva musí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen a z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více členských schůzích. Člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle družstva. Návrh výroční zprávy obsahující i řádnou účetní závěrku je zpřístupněn na internetových stránkách Družstva. 
 
V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo ANO spořitelního družstva náhradní členskou schůzi na den 25. 6. 2015 od 11:00 hodin, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů družstva na náhradní členskou schůzi bude probíhat od 10:30 do 11:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. 
 
 

Přečtěte si také

 • Pozvánka na členskou schůzi NEY …

  24. 11/2020

  Představenstvo NEY spořitelního družstva svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 23.12.2020 v 10:00 hod na adrese Jan Paukert Bistro, Rohanské nábřeží …

 • Bankovnípoplatky.cz si všímají našeho …

  19. 11/2020

  Podnikatelé a živnostníci v krizi: Jak jim v těžké době pomáhají banky?

 • Finparáda.cz se nás zeptala

  16. 11/2020

  Co v současné době nabízíte svým klientům z řad podnikatelů a živnostníků? Jaký zajímavý, unikátní či zásadní produkt či službu může klient z tohoto segmentu …

Kontakt pro média

Kontakt pro média

Petr Vondráček
Ředitel pro business development

+420 774 897 575

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?