810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Pozvánka na členskou schůzi ANO spořitelní družstvo

22. května 2017

Představenstvo ANO spořitelního družstva se sídlem Rohanského nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 261 37 755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4708 (dále jen „Družstvo“ nebo „ANO SD“), svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 21.6.2017 v 9:00 hodin v konferenčním sálu hotelu Alwyn, adresa: Vítkova ul. 26/151, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Pořad jednání členské schůze ANO SD:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Schválení jednacího řádu
 4. Schválení návrhu výroční zprávy za rok 2016
 5. Schválení návrhu účetní závěrky za rok 2016
 6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016
 7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017 (EURO-Trend Audit, a.s., IČ: 25733834)
 8. Volba členů orgánů družstva
 9. Schválení smluv o dalším členském vkladu ve výši 1.000.000 Kč a více
 10. Zpráva představenstva o činnosti Družstva a strategický záměr do následujícího období
 11. Závěr

Prezence členů Družstva bude probíhat dne 21.6.2017 od 8:30 do 9:00 hodin. Při prezenci se členové družstva musejí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení člena na jedné nebo více členských schůzích. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Člen Družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým bodům programu členské schůze na adrese sídla Družstva a internetových stránkách Družstva. Návrh výroční zprávy obsahující řádnou účetní závěrku za rok 2016 a vypořádání výsledku za rok 2016 je zpřístupněn na webových stránkách Družstva a také na pobočkách a v sídle Družstva.

V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo Družstva náhradní členskou schůzi na den 21.6. 2017 od 10:00 hodin, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů Družstva na náhradní členské schůzi bude probíhat od 9:30 do 10:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

Přečtěte si také

 • Pozvánka na členskou schůzi NEY …

  24. 11/2020

  Představenstvo NEY spořitelního družstva svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 23.12.2020 v 10:00 hod na adrese Jan Paukert Bistro, Rohanské nábřeží …

 • Bankovnípoplatky.cz si všímají našeho …

  19. 11/2020

  Podnikatelé a živnostníci v krizi: Jak jim v těžké době pomáhají banky?

 • Finparáda.cz se nás zeptala

  16. 11/2020

  Co v současné době nabízíte svým klientům z řad podnikatelů a živnostníků? Jaký zajímavý, unikátní či zásadní produkt či službu může klient z tohoto segmentu …

Kontakt pro média

Kontakt pro média

Petr Vondráček
Ředitel pro business development

+420 774 897 575

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?