Pozvánka na členskou schůzi NEY spořitelní družstvo

27. listopadu 2017

Představenstvo NEY spořitelního družstva se sídlem Rohanského nábřeží 671/15, Praha 8, Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 26137755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4708 (dále jen „Družstvo“ nebo „NEY SD“), svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 14.12.2017 v 9:00 hodin v konferenčním sálu hotelu Alwyn na adrese: Vítkova ul. 26/151, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00.

 

Pořad jednání členské schůze NEY SD:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Schválení jednacího řádu členské schůze  
 4. Schválení smluv o dalším členském vkladu ve výši 1 mil. Kč a více
 5. Schválení změn stanov
 6. Závěr

Prezence členů Družstva bude probíhat dne 14.12.2017 od 8:30 hod do 9:00 hod. Při prezenci se členové Družstva musejí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení člena na jedné nebo více členských schůzích. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen.
V příloze pozvánky Vám zasíláme návrh změn stanov (změnovou verzi stanov).
V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo Družstva náhradní členskou schůzi na den 14.12.2017 od 10:00 hod, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů Družstva na náhradní členské schůzi bude probíhat od 9:30 do 10:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.
 

Přílohy:

Pozvánka na členskou schůzi, PDF (0,24 MB)
Návrh změn stanov (finální verze), PDF (0,43 MB)
Návrh změn stanov (změnová verze), PDF (0,44 MB)

Přečtěte si také

 • Změna otevírací doby 13.-14. prosince …

  7. 12/2018

  Vážení klienti, dovolte, abychom vám oznámili, že v pátek 14. prosince 2018 budou po celý den z provozních důvodů uzavřeny pobočky v Brně, Olomouci a Uherském …

 • e15.cz: Kam uložit volné peníze?

  5. 12/2018

  Srovnání aktuálních úrokových sazeb termínavaných vkladů: Finanční domy se s růstem úrokových sazeb začínají pomalu probouzet a některé sazby zvyšují. Výše …

 • NEY SD opět mezi nejlepšími

  23. 11/2018

  Nedávné zvýšení úrokových sazeb u termínovaných vkladů NEY spořitelního družstva nás opět vyneslo na přední příčky v porovnání nejvýhodnějšího zhodnocení …

Ing. Tomáš Sadílek

Ing. Tomáš Sadílek

Manažer marketingu a pobočkové sítě

+420 733 612 467

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?

Finanční produkt roku 2017

více >