810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Pozvánka na členskou schůzi NEY spořitelní družstvo

18. května 2018

Představenstvo NEY spořitelního družstva se sídlem Rohanského nábřeží 671/15, Praha 8, Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 26137755, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 4708 (dále jen „Družstvo“ nebo „NEY SD“), svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 27. 6. 2018 v 9:00 hodin v konferenčním sálu hotelu Alwyn na adrese: Vítkova ul. 26/151, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00.

 

Pořad jednání členské schůze NEY SD:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů členské schůze
 3. Schválení jednacího řádu členské schůze
 4. Schválení návrhu výroční zprávy za rok 2017
 5. Schválení návrhu účetní závěrky za rok 2017
 6. Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
 7. Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018 (EURO-Trend Audit, a.s., IČ:25733834)
 8. Odvolání a volba členů orgánů družstva
 9. Schválení smluv o dalším členském vkladu ve výši 1.000.000 Kč a více
 10. Závěr

 

Prezence členů Družstva bude probíhat dne 27. 6. 2018 od 8:30 hod do 9:00 hod. Při prezenci se členové Družstva musejí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení člena na jedné nebo více členských schůzích. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen. V případě, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto představenstvo Družstva náhradní členskou schůzi na den 27.6.2018 od 10:00 hod, a to se stejným programem jednání a na stejném místě. Prezence členů Družstva na náhradní členské schůzi bude probíhat od 9:30 do 10:00 hodin. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů.

 

Přílohy:

Pozvánka na členskou schůzi, PDF (632 KB)

Přečtěte si také

 • Pozvánka na členskou schůzi NEY …

  24. 11/2020

  Představenstvo NEY spořitelního družstva svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 23.12.2020 v 10:00 hod na adrese Jan Paukert Bistro, Rohanské nábřeží …

 • Bankovnípoplatky.cz si všímají našeho …

  19. 11/2020

  Podnikatelé a živnostníci v krizi: Jak jim v těžké době pomáhají banky?

 • Finparáda.cz se nás zeptala

  16. 11/2020

  Co v současné době nabízíte svým klientům z řad podnikatelů a živnostníků? Jaký zajímavý, unikátní či zásadní produkt či službu může klient z tohoto segmentu …

Kontakt pro média

Kontakt pro média

Petr Vondráček
Ředitel pro business development

+420 774 897 575

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?