810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Pozvánka na členskou schůzi NEY spořitelního družstva

24. listopadu 2020

Představenstvo NEY spořitelního družstva svolává členskou schůzi, která se uskuteční dne 23.12.2020 v 10:00 hod na adrese Jan Paukert Bistro, Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8, Karlín, PSČ 186 00.

Pozor  - aktuální podmínky konání schůze najdete ZDE.

Pořad jednání členské schůze NEY SD:

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Schválení jednacího řádu členské schůze
4. Schválení dohody o narovnání se členy představenstva
5. Určení výše odměny členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva, kontrolní komise a úvěrové komise
7. Závěr

Prezence členů Družstva bude probíhat dne 23.12.2020 od 9:30 hod do 10:00 hod. Při prezenci se členové Družstva musejí prokázat platným průkazem totožnosti. Při zastupování se zástupce musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou zmocnitelem. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení člena na jedné nebo více členských schůzích. Podpis člena na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Přílohy: Pozvánka na členskou schůzi

Přečtěte si také

Kontakt pro média

Kontakt pro média

Petr Vondráček
Ředitel pro business development

+420 774 897 575

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?