810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Termínované vklady jsou pojištěné

6. května 2021

Vklady družstevních záložen jsou v bezpečí.

Termínované vklady jsou velmi oblíbený produkt NEY spořitelného družstva již řadu let. Důvodem je vysoké zhodnocení peněz ale i to, že jsou termínované vklady pojištěné.

Co to přesně znamená?

Ze zákona je pojištěna celková částka vkladů až do maximální výše odpovídající 100 000 EUR na jednoho člena ve spořitelním družstvu. Člen družstva tedy nenese žádnou spoluúčast. Pojištění vkladů vzniká automaticky při založení termínovaného vkladu v NEY spořitelním družstvu. Je totiž ze zákona povinné a nic nestojí.

Garanční systém finančního trhu je zákonem zřízená instituce, která se stará o to, aby v případě krachu družstevní záložny lidé nepřišli o své vklady. Dříve tuto úlohu plnil Fond pojištění vkladů, který se v roce 2016 přeměnil právě na Garanční systém.

Garanční systém vyplácí náhrady pohledávek z vkladů poté, co obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti  družstevní záložny dostát svým závazkům vůči vkladatelům („oznámení o platební neschopnosti“), nebo poté, co soud vydá rozhodnutí o úpadku nebo jiné rozhodnutí z důvodů přímo souvisejících s finanční situací družstevní záložny, jehož důsledkem je pozastavení práva vkladatelů nakládat s vklady, na které se vztahuje pojištění.

Maximální výše náhrady je ekvivalent částky 100 000 EUR na jednoho člena v jedné družstevní záložně. Náhrada se vyplácí v měně státu, v němž se nachází daný účet, v případě NEY spořiitelního družstva tedy v CZK.
Poznámka: Pro účely výplaty náhrady vkladů se sečtou všechny vklady jednoho vkladatele vedené u jedné družstevní záložny včetně úroků vypočtených k rozhodnému dni. V případě, že je vklad na účtu veden pro dva a více spolumajitelů, má se za to, že jejich podíly jsou stejné, pokud vkladatelé při založení či dispozici s účtem nedoloží jinou výši podílu, a tato jiná výše je vyznačena v evidenci, která je podkladem pro poskytnutí náhrad vkladů.

Více informací o pojištění vkladů se můžete dočíst přímo na stránkách Garančního systému

 

 

Přečtěte si také

Kontakt pro média

Kontakt pro média

Petr Vondráček
Ředitel depozitního obchodu a marketingu

+420 774 897 575

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?