810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Všechny vklady pojištěny Garančním systémem finančního trhu

1. února 2016

Od 1. 1. 2016 jsou všechny vklady, které klient uloží do ANO spořitelního družstva, pojištěny na základě Garančního systému finančního trhu (Fond pojištění vkladů), a to do výše 100 000 EUR. Klienti jsou pojištěni stejně jako u bank.

ANO spořitelní družstvo informuje o tom, že ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 se chrání všechny vklady klientů dle Garančního systému finančního trhu s využitím Fondu pojištění vkladů do stanoveného limitu.  Výjimky u určitých vkladů jsou uvedeny na internetových stránkách Garančního systému finančního trhu. V případě platební neschopnosti ANO spořitelního družstva Vám bude za Váš vklad vyplacena náhrada do výše částky odpovídající 100 000 EUR. O tom, zda jsou určité produkty pojištěny či nikoliv Vás také na požádání informuje ANO spořitelní družstvo.

Pokud vklad podléhá ochraně poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů, ANO spořitelní družstvo tuto skutečnost potvrdí také na výpisu z účtu nebo v obdobném dokumentu. Tento vzor informačního přehledu vychází ze vzoru informačního přehledu obsaženého v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (přepracované znění).

Vklady vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které mají sídlo v České republice jsou ze zákona pojištěny u FPV:

http://www.fpv.cz/cs/kde-je-pojisteno.html?hilight=ano+spo%C5%99iteln%C3%AD

Přečtěte si také

Ing. Tomáš Sadílek

Ing. Tomáš Sadílek

Manažer marketingu a pobočkové sítě

+420 733 612 467

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?