810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Žádost o odklad splátek

24. března 2020

Vážení klienti, věnujte, prosím, pozor informacím týkajícím se možnosti požádání o odklad splátek úvěru:

 • Žádost o odklad splátek, popř. o snížení splátek úvěru, může podat pouze osoba oprávněná jednat za klienta.
 • O odložení splátky úvěru může požádat pouze ten, kdo je přímo dotčen koronavirovou epidemií a dostane se tak do finančních potíží.
 • Žádosti vyřizujeme v pořadí, ve kterém jsme je přijali, přičemž se budeme snažit brát ohled na termín nejbližší splátky Vašeho úvěru. Klientů dotčených mimořádnou situací je mnoho, stejně tak i došlých žádostí. Prosíme tedy o Vaši trpělivost.
 • O odklad splátek může klient požádat pouze po dobu trvání nouzového stavu, případně i po jeho zrušení. O termínu ukončení přijímání žádostí budeme informovat na webu v dostatečném předstihu.
 • O odklad splátek úvěru pro každý Váš úvěr můžete požádat jen jednou, a to pouze na dobu 3 (po sobě jdoucích) měsíců. Odklad splátek se může týkat pouze doposud nesplatných splátek úvěru.
 • Po dobu odkladu nebudete hradit žádné splátky úvěru, úvěr však bude po tuto dobu úročen, přičemž dlužné úroky zaplatíte po skončení doby odkladu v rámci pravidelných splátek úvěru (splátky úroku budou odpovídat pravidelné měsíční anuitní splátce), a dále pak budete hradit pravidelné anuitní splátky (splátky úroku a jistiny), tzn. že splatnost úvěru bude prodloužena v závislosti na výši dlužného úroku (například může být splatnost úvěru prodloužena o 9 měsíců). 
 • Vyřízení odkladu splácení úvěru je zdarma, žádný poplatek si neúčtujeme.
 • Dodatek o odkladu splátek k úvěrové smlouvě s Vámi uzavřeme na dálku, o konkrétním postupu Vás budeme informovat.
 • Žádost ve formátu PDF je ke stažení zde
 • Formulář si stáhněte na svůj počítač, poté vyplňte a odešlete na e-mail vymahani@ney.cz, případně poštou na naši adresu: NEY spořitelní družstvo, oddělení vymáhání, Rohanské nábřeží 15, Praha 186 00.
 • V případě, že máte problém s PDF verzí, můžete použít verzi pro word, která je ke stažení zde
 • Žádost zasílejte z e-mailové adresy, kterou máte u naší instituce vedenou jako kontaktní.

Přečtěte si také

Ing. Tomáš Sadílek

Ing. Tomáš Sadílek

Manažer marketingu a pobočkové sítě

+420 733 612 467

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?