810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Změna formátu Sazebníku ANO spořitelního družstva k 1. 7. 2017

30. června 2017

S účinností ode dne 1. července 2017 dochází ke změně formátu Sazebníku ANO spořitelního družstva. Sazebník je nově pro větší přehlednost rozdělen na 2 (dva) samostatné sazebníky.

  • Sazebník pro běžné a spořicí účty, termínované vklady, internetové bankovnictví a platební styk (Sazebník pro depozitní produkty)
  • Sazebník pro úvěrové produkty, změny smluvních podmínek a sankční poplatky (Sazebník pro úvěrové produkty)

Sazebník pro úvěrové produkty byl dále formálně rozdělen na 2 (dvě) části, a to (i) Sazebník poplatků spojených s úvěrovými produkty pro podnikatelské subjekty (úvěrové produkty pro fyzické osoby podnikatele a SME klienty) a (ii) Sazebník poplatků pro nepodnikatelské subjekty (úvěrové produkty pro fyzické osoby spotřebitele – RETAIL).

V souvislosti se změnou formátu Sazebníku došlo rovněž ke sjednocení, resp. zpřesnění zvolené poplatkové terminologie (pojmosloví) ve všech částech Sazebníku. Současně dle rozhodnutí představenstva ANO spořitelního družstva došlo  ke snížení některých poplatků, popř. k jejich úplnému zrušení. Naopak, nově byly některé poplatky zavedeny,  a to v souvislosti s nově poskytovanými službami ANO spořitelního družstva.

Dovolujeme si Vás tímto ubezpečit, že formální změna Sazebníku nemá žádný vliv na práva a povinnosti vyplývající pro Vás z již uzavřených smluvních vztahů s ANO spořitelním družstvem, resp. pokud ano, tak pouze příznivý vliv v podobě snížení  či zrušení poplatkové povinnosti.

Přečtěte si také

Ing. Tomáš Sadílek

Ing. Tomáš Sadílek

Manažer marketingu a pobočkové sítě

+420 733 612 467

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?