Často kladené dotazy

Co znamená nejvyšší úrokové zhodnocení na trhu termínovaných vkladů?
NEY spořitelní družstvo Vám vždy nabídne v jedné z variant depozitních produktů nejlepší sazbu na trhu.
Doba spoření v letech 1 2 3* 4 5 7 10
Sazby p. a. v % 1,402,003,303,103,203,203,20

Uvedené úrokové sazby platí pro termínované vklady zhodnocení s připsáním úroků na konci období. Sazby u termínovaných vkladů s měsíčním přípisem jsou snížené o 0,20 %.

* Mimořádná sazba 3,30 % p. a. u tříletých vkladů je časově omezena a je platná pouze pro vklady v minimální výši 100 000 Kč.

Doba uložení prostředků Sazby p. a. v %
1 rok 1,40
2 roky 2,00
3 roky 3,30
4 roky 3,10
5 let 3,20
7 let 3,20
10 let 3,20
Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?
Spojte se prosím s našim úvěrovým pracovníkem. Společně určitě naleznete cestu, jak toto nepříjemné životní období překonat.
Jakou platební kartu si mohu k účtu vybrat?
V současné době platební karty k běžným účtům nenabízíme. Jakmile o ně produktovou nabídku rozšíříme, budeme všechny klienty informovat na našich webových stránkách, emailem či osobním dopisem.
Jsou s poskytnutím úvěru a jeho vedením spojené nějaké poplatky?
Všechny poplatky spojené s poskytnutím a vedením úvěru jsou uvedeny v Sazebníku a v úvěrové smlouvě.
Z peněz z úvěru jsem si koupil auto, které mi ukradli, co mám dělat?
Pokračujte i nadále se splácením, společně s policií a vaší pojišťovnou se pokuste vyřešit krádež vozu.
Proč měníte čísla účtů?
NEY spořitelní družstvo nemění čísla běžných účtů klientů, ale pouze začíná využívat vlastní platební styk a vlastní bankovní kód 2260. Klientům (členům družstva) tak zůstávají stejná čísla účtů jako doposud. Pouze připojí bankovní kód 2260 za číslo účtu. Ke změně dochází kvůli efektivnějšímu a rychlejšímu platebnímu styku napřímo prostřednictvím clearingového centra ČNB.
Chtěl bych si vzít úvěr na bydlení a zajímalo by mne, jak její vyřizování probíhá?
V rámci první schůzky v NEY spořitelním družstvu Vám náš pracovník vyhotoví základní propočet úvěru, ve kterém zohlední Vaše příjmy, výdaje a možné zajištění a současně také prověří, zda navrhovaný úvěr na bydlení odpovídá podmínkám. Pokud z výše uvedeného předběžného posouzení vyplývá, že úvěr je možné poskytnout, obdržíte od poradce seznam podkladů potřebných k vyřízení úvěru na bydlení (doklady totožnosti, dokumenty k příjmům, k předmětu a zajištění úvěru). Na další schůzce předáte výše uvedenou dokumentaci a na naši pracovníci posoudí, zda je poskytnutí úvěru reálné a vydáme vám žádost o ocenění. Po vyhotovení ocenění bude úvěr na bydlení zpracován a v případě kladného rozhodnutí stanovíme podmínky a připravíme k podpisu smluvní dokumentaci. Po splnění podmínek uvedených v úvěrové smlouvě je možné jeho čerpání.
Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Které z nových ustanovení se družstevníka, který zhodnocuje své úspory ve spořitelním družstvu, dotkne nejvíce?
Zásadní změnou, kterou přináší novela, je změna úročení peněžních prostředků. Úročeny budou vklady založené od 1. 7. 2015 maximálně do výše desetinásobku součtu splaceného členského vkladu a dalšího členského vkladu. Příklad platný od 1. 7. 2015: Na vložených 1 000 000 Kč, které chce klient mít úročené v plné výši, je nutné vložit členský vklad a další členský vklad v celkové výši 100 000 Kč. Pokud vloží 1 000 000 Kč a členský vklad ponechá ve výši základního členského vkladu 1000 Kč, bude se mu úročit pouze 10 000 Kč, ostatní peníze se nebudou zhodnocovat. Pokud je chce klient zhodnocovat, je nutné vložit další členský vklad ve výši 99 000 Kč, aby se mu úročil celý vložený milion korun.
Jsou prostředky na běžném účtu pojištěny?
Ano, všechny finanční prostředky, které u naší záložny máte uložené, jsou ze zákona č. 21/1992 Sb. pojištěny do výše 100 000 euro (stejně jako u bankovních institucí).
Odejdou mé finanční prostředky, i když na účtu nemám dostatek peněz?
Bohužel, v případě nedostatečného zůstatku se váš příkaz neuskuteční.
Jaká je výhoda přechodu na vlastní platební styk?
Přechodem na vlastní platební styk dojde k zajištění rychlejšího převodu finančních prostředků u příchozích plateb. Všechny platby mohou zákazníci (členové družstva) realizovat prostřednictvím účtů vedených u NEY spořitelního družstva. Navíc nové účty mohou klienti využívat pro standardní platební styk jako u bankovních institucí.
Jaké podmínky musím splnit pro získání úvěru na bydlení?
Musíte prokázat dostatečné příjmy pro splácení požadovaného úvěru, nabídnout vhodné zajištění nemovitostí v dostatečné hodnotě a předložit příslušné podklady vyplývající z konkrétního účelu úvěru.
Jsem Vaším členem a mám u vás 2 termínované vklady. Budou se změny zákona vztahovat i na vklady dříve uzavřené?
Na Vaše již uzavřené smlouvy o vkladovém účtu se ustanovení novely zákona o omezení výše úročené částky na desetinásobek souhrnu splaceného členského vkladu a dalších členských vkladů nevztahuje. Tyto vklady budou úročeny podle podmínek Vaší smlouvy, pokud její platnost skončí nejpozději dnem 31. 12. 2017.
Kolik zaplatím za provoz běžného účtu?
Všechny poplatky spojené s vedením a správou běžného účtu jsou uvedeny v Sazebníku poplatků. Díky naší strategii – bezpoplatkového účtu – budete mít nejen provoz běžného účtu NEY konto zdarma, ale i zřízení a zrušení účtu.
Mohu doložit pro získání úvěru na bydlení v ČR příjmy ze zahraničí?
Ano, jste-li zaměstnán u mezinárodní instituce nebo za prací do zahraničí každodenně dojíždíte, je tento příjem standardně akceptován. U jiných příjmů je pak posouzení individuální. Potvrzení o příjmu ze zahraničí by mělo obsahovat všechny informace, jako potvrzení o příjmu pro příjmy v ČR. Dokumenty v cizím jazyce musí být úředně přeložené.
Jsou s poskytnutím úvěru a jeho vedením spojené nějaké poplatky?
Všechny poplatky spojené s poskytnutím a vedením úvěru jsou uvedeny v Sazebníku a v úvěrové smlouvě.
Bude možné přechodně používat původní i nové číslo účtu?
Přechodné období bude nastaveno na 2 měsíce, tj. od spuštění vlastního bankovního styku do 30. června 2017. Během této doby budeme akceptovat i platby na sběrný účet NEY spořitelního družstva, vedený u ČSOB. Všem našim klientům (členům družstva) však doporučujeme, aby si platební dispozice pro příchozí platby nastavili bezodkladně.
Jaká je minimální a maximální výše úvěru na bydlení?
Minimální výše úvěru na bydlení je 300 000 korun a maximální částka je 30 milionů korun.
Mám uzavřený termínovaný vklad, který končí v roce 2019, jak se mě dotkne ustanovení novely?
V případě, že Vaše smlouvy na termínované vklady pokračují i v období po rozhodném datu 1. 1. 2018, je potřebné, pokud má být celý vklad úročen, navýšit částku splaceného členského vkladu a dalšího členského vkladu na částku převyšující částku 20 000Kč, tj. na částku 21 000 Kč.
Mohu si u vás vzít více úvěrů?
Jistě, nemusíte mít jen jeden úvěrový produkt, záleží jen na tom, jak budete individuálně vyhodnocen.
Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?
Spojte se prosím s našim úvěrovým pracovníkem. Společně naleznete cestu, jak toto nepříjemné životní období překonat.
Co mám dělat, pokud jsem poslal finanční prostředky na původní (sběrný) účet?
Pokud bude platba provedena v přechodném období do 30. června 2017, bude NEY spořitelním družstvem přijata a zpracována jako doposud. Pokud bude zaslána po skončení přechodného období, finanční prostředky budou ČSOB vráceny zpět na účet odesílatele a platba (např. úhrada splátky úvěru) nebude provedena. V takovéto situaci hrozí, že platba nebude řádně a včas připsána.
Může požádat o úvěr na bydlení pouze jeden z manželů?
V případě, že máte zúžené společné jmění manželů či zrušené bezpodílové vlastnictví, může o úvěr na bydlení požádat pouze jeden z manželů. Tato skutečnost však musí být doložena „Dohodou o zúžení společného jmění manželů" nebo „Dohodou o zrušení bezpodílového vlastnictví". V opačném případě o úvěr na bydlení žádají manželé vždy společně.
Pokud uzavřu termínovaný vklad v prvním pololetí 2015, kolik musím vložit jako členský vklad, aby se mi všechny peníze úročily?
U vkladů vložených, tj. připsaných na účet nejpozději do 30. 6. 2015 a trvajících i po 1. 1. 2018 je nutné, pokud má být celý vklad úročen, zaplatit částku splaceného členského vkladu a dalšího členského vkladu ve výši převyšující částku 20 000 Kč tj. celkem vložit částku 21 000 Kč. U vkladů vložených, tj. připsaných na účet do 30. 6. 2015 a trvajících do 31. 12. 2017 postačí základní členský vklad 1.000,- Kč s tím, že v okamžiku vzniku členství (vyplnění přihlášky) je potřeba zaplatit vstupní vklad ve výši 1,- Kč, doplatek ve výši 999,- Kč je potom splatný do 36 měsíců od vzniku členství.
Na jak dlouho mi půjčíte?
Splatnost našich úvěrů je až 15 let.
Co znamená jištění vkladem?
Tento produkt je určen pro naše stávající klienty, kteří u NEY spořitelního družstva již spoří a mají u nás termínovaný vklad či spořicí účet. Úvěr jim poskytneme nejen s lepší sazbou (jen +0,5 % p.a. k jejich úrokové sazbě termínovaného vkladu/spořicího účtu), ale nemusí ani ručit, neboť ručí automaticky svými spořicími produkty.
Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?
Vyplníte poptávku po úvěru a s úvěrovým pracovníkem dohodnete další kroky a doložení potřebných dokladů.
Jak se změní poplatky související s novým platebním stykem?
Poplatkový režim se s novým platebním stykem nemění, tzn. poplatky za příchozí či odchozí platby zůstávají beze změny.
Mohou se splácením úvěru na bydlení pomoci např. i rodiče?
Ano, v případě, že nebudete mít dostatečný příjem pro splácení, je možné, aby se na splátkách úvěru na bydlení podílely i jiné osoby např. rodiče, příbuzní, druh/družka atd.
Od kdy musí člen družstva vložit jednu desetinu částky úročených depozit jako členský vklad a další členský vklad?
U vkladů vložených, tj, připsaných na účet od 1. 7. 2015 platí toto ustanovení novely vždy, to znamená, že klient (družstevník) musí vložit jednu desetinu částky, kterou chce mít úročenu, jako členský vklad a další členský vklad. NEY spořitelní družstvo v současné době připravuje nové podmínky vkladových produktů tak, aby byly pro jeho členy atraktivní a aby kompenzovaly potřebu vložení zvýšeného členského vkladu.
Kolik si mohu u vás půjčit peněz?
Každý žadatel o úvěr je individuálně posuzován a výše poskytnutého úvěru závisí na jeho individuálním ohodnocení. Díky tomu poskytujeme úvěry až do výše 15 milionů korun.
Jak budou zpoplatněny prioritní platby?
Prioritní odchozí platba bude zpoplatněna částkou 100,- Kč, stejně jako je tomu doposud.
Jsou v novele zákona nová ustanovení, která se týkají pojištění vkladů?
Ustanovení zákona o spořitelních a úvěrních družstvech o pojištění vkladů novela z pohledu klienta nemění. Vklady do výše 100 000 EUR jsou i nadále ze zákona ve100 % pojištěny a to včetně sjednaných úroků (příslušenství).
Zboží, které jsem si koupil za peníze z úvěru, není funkční, co mám dělat?
Splácejte úvěr dále podle splátkového kalendáře a zároveň řešte reklamaci s prodejcem.
Musím měnit nastavení odchozích plateb ve svém internetovém bankovnictví?
V internetovém bankovnictví není potřeba nic nastavovat. Vše zůstává shodné, pouze příjemce peněžních prostředků bude mít uveden na výpisu z účtu Vaše označení jako odesílatele platby (jméno a příjmení nebo obchodní firmu člena družstva) a Vaše číslo účtu u NEY spořitelního družstva.
Mohu si u vás vzít více úvěrů?
Jistě, nemusíte mít jen jeden úvěrový produkt, záleží jen na tom, jak budete individuálně vyhodnocen.
Na jak dlouho mi půjčíte?
Splatnost našich úvěrů je až 15 let.
Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?
Vyplníte poptávku po úvěru a s úvěrovým pracovníkem dohodnete další kroky a doložení potřebných dokladů.
Kolik si mohu u vás půjčit peněz?
Každý žadatel o úvěr je individuálně posuzován a výše poskytnutého úvěru závisí na jeho individuálním ohodnocení. Díky tomu poskytujeme úvěry až do výše 15 milionů korun.
Jakou platební kartu si mohu k účtu vybrat?
V současné době platební karty k běžným a firemním účtům nenabízíme, jakmile o ně rozšíříme, nabídku budeme všechny stávající klienty informovat.
Jsou s poskytnutím úvěru spojené nějaké poplatky?
Všechny poplatky spojené s poskytnutím a vedením úvěru jsou uvedeny v Sazebníku a v úvěrové smlouvě.
Co mám přesně rozumět pod pojmem další členský vklad? Je tento další členský vklad ze zákona také pojištěn?
Jedná se o vklad, kterým se může člen družstva podílet nad rámec splaceného základního členského vkladu na základním kapitálu družstva. Ze zákona je od 1. 7. 2015 člen družstva, v případě, že chce úročit veškeré svoje finanční prostředky uložené na termínovaném vkladu, povinen mít splacen základní členský vklad a další členský vklad (DČV), které ve svém součtu představují jednu desetinu prostředků vložených na termínovaném vkladu navíc. Pokud součet základního členského vkladu a DČV nedosahuje výše 1/10 prostředků na termínovaném vkladu, je na termínovaném vkladu úročena pouze taková částka, která odpovídá desetinásobku splaceného základního a dalšího členského vkladu, a ve zbývající výši prostředky na termínovaném vkladu úročeny nejsou. Horní výše DČV však není zákonem omezena. Další členský vklad je investicí do kapitálu NEY spořitelního družstva, nejedná se o žádný nový produkt. Členský vklad a další členské vklady nejsou ze zákona pojištěny a rovněž nepodléhají úročení.
Co mám přesně rozumět pod pojmem další členský vklad? Je tento další členský vklad ze zákona také pojištěn?
Jedná se o vklad, kterým se může člen družstva podílet nad rámec splaceného základního členského vkladu na základním kapitálu NEY spořitelního družstva. Ze zákona je od 1. 7. 2015 člen družstva, v případě, že chce úročit veškeré svoje finanční prostředky uložené na termínovaném vkladu, povinen mít splacen základní členský vklad a další členský vklad (DČV), které ve svém součtu představují jednu desetinu prostředků vložených na termínovaném vkladu. Pokud součet základního členského vkladu a DČV nedosahuje výše 1/10 prostředků na termínovaném vkladu, je na termínovaném vkladu úročena pouze taková částka, která odpovídá desetinásobku splaceného základního a dalšího členského vkladu, a ve zbývající výši prostředky na termínovaném vkladu úročeny nejsou. Horní výše DČV však není zákonem omezena. Další členský vklad je investicí do kapitálu NEY spořitelního družstva, nejedná se o žádný nový produkt. Členský vklad a další členské vklady nejsou ze zákona pojištěny a rovněž nepodléhají úročení.
Jsou prostředky na firemním běžném účtu pojištěny?
Prostředky jsou ze zákona č. 21/1992 Sb. pojištěny do výše 100 000 Euro.
Jaké výhody mi poskytuje další členský vklad ?
Další členský vklad a jeho výše znamenají větší podíl na zisku spořitelního družstva, vyšší majetkovou účast a také více hlasů při hlasování na členských schůzích.
Jaké výhody mně další členský vklad poskytuje?
Další členský vklad a jeho výše znamenají větší podíl na zisku spořitelního družstva, vyšší majetkovou účast a také více hlasů při hlasování na členských schůzích.
Pokud se rozhodnu investovat do dalšího členského vkladu, jak mám postupovat?
V tomto případě kontaktujte pracovnice poboček NEY spořitelního družstva, které Vám vše vysvětlí. Podmínkou pro možnost vložení dalšího členského vkladu je předchozí splacení základního členského vkladu a uzavření dohody o vložení dalšího členského vkladu.
Pokud se rozhodnu investovat do dalších členských vkladů, jak mám postupovat?
V tomto případě kontaktujte pracovnice poboček NEY spořitelního družstva, které Vám vše vysvětlí.
Odejde můj příkaz, i když na účtu nemám dostatek peněz?
Bohužel, v případě nedostatečného zůstatku se Váš příkaz neuskuteční.
Kolik zaplatím za provoz firemního účtu?
Všechny poplatky spojené s vedením a správou firemního běžného účtu jsou uvedeny v Sazebníku poplatků. Díky naší strategii – bezpoplatkového účtu – budete mít provoz účtu zdarma.
Na co lze úvěr pro developery využít?
Úvěr je určen na financování nákupu pozemku, výstavbu projektu nebo na zpětné refinancování vynaložených nákladů na developerské projekty.
Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?
Za předpokladu, že splníte podmínky pro poskytnutí úvěru, tak Vám rádi vám půjčíme částku v Kč ve výši odpovídající částce v cizí měně, bohužel cizoměnové úvěry zatím neposkytujeme.
Co mám dělat, když v průběhu splácení přijdu o práci a nebudu mít na splátky?
Spojte se prosím s našim úvěrovým pracovníkem. Společně určitě naleznete cestu, jak toto nepříjemné životní období překonat.
Můj současný provozní úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?
Jistě, náš úvěr vám může sloužit na refinancování stávajícího.
Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?
Poskytnuté prostředky jsou určeny na chod vaší živnosti nebo podniku, například na předzásobení materiálem či zbožím, na provozní financování výroby atd. Proto je nelze použít na cokoliv.
Na jak dlouho mi půjčíte?
Splatnost našich provozních úvěrů je až 24 měsíců.
Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?
Vyplníte poptávku po úvěru a s úvěrovým pracovníkem dohodnete další kroky a doložení potřebných dokladů.
Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?
Vyplníte poptávku po úvěru a s úvěrovým pracovníkem dohodnete další kroky a doložení potřebných dokladů.
Kolik si mohu u Vás půjčit peněz?
Každý žadatel o úvěr je individuálně posuzován a výše poskytnutého úvěru závisí na jeho individuálním ohodnocení. Díky tomu poskytujeme úvěry až do výše 15 milionů korun.
Co to vlastně znamená refinancování hypotéky?
Jedná o převedení Vaší současné hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření do jiné banky, uzavřením nového úvěru s výhodnějšími podmínkami (např. nižší úroková sazba, vyhovující délka splácení, výhodnější parametry úvěru, změna zajištění, vyvázání spoludlužníků).
Jak v praxi probíhá refinancování hypotéky?
Doporučujeme Vám začít se zajímat o nabídky jiných finančních institucí cca 2 měsíce před koncem fixace. Vaše současná banka Vám zašle novou nabídku úrokových sazeb pro jednotlivé fixace. Tyto nabídky porovnejte a za začněte si u té lepší instituce zjišťovat detaily hypotéčního úvěru nebo refinancování.
Podnikám a rád bych vybavil dílnu novým soustruhem, mohu si na něj u Vás půjčit?
Jistě, náš podnikatelský investiční úvěr je přesně produkt šitý na míru přímo pro vás.
Co se stane, když se zpozdím se splátkou?
U nás v žádném případě nečekáme na den, kdy se klient zpozdí o jeden den se splátkou, abychom mu mohli sesplatnit celý úvěr a nemovitost prodat. Každopádně, pokud dopředu víte, že nebudete moct splácet například z rodinných důvodů, ztráty zaměstnání či jakéhokoli dalšího důvodu, neváhejte nás kontaktovat a najdeme společné řešení vzniklé situace.
Potřebuji 250 000 USD na nákup zboží v zahraničí, půjčíte mi je?
Za předpokladu, že splníte podmínky pro poskytnutí úvěru, tak vám rádi Vám půjčíme částku v Kč ve výši odpovídající částce v cizí měně, bohužel cizoměnové úvěry zatím neposkytujeme.
Můj současný provozní úvěr má vysokou úrokovou sazbu, mohu vaším výhodnějším úvěrem stávající splatit?
Jistě, náš úvěr vám může sloužit na refinancování stávajícího.
Mohu použít půjčené prostředky z provozního úvěru na cokoliv?
Poskytnuté prostředky jsou určeny na chod Vaší živnosti nebo podniku, například na předzásobení materiálem či zbožím, na provozní financování výroby atd. Proto je nelze použít na cokoliv.
Na jak dlouho mi půjčíte?
Splatnost našich úvěrů je až 15 let.
Co mám přesně rozumět pod pojmem další členský vklad? Je tento další členský vklad ze zákona také pojištěn?
Jedná se o vklad, kterým se může člen družstva podílet nad rámec splaceného základního členského vkladu na základním kapitálu NEY spořitelní družstva. Ze zákona je od 1.7.2015 člen družstva, v případě, že chce úročit veškeré svoje finanční prostředky uložené na termínovaném vkladu, povinen mít splacen základní členský vklad a další členský vklad (DČV), které ve svém součtu představují jednu desetinu prostředků vložených na termínovaném vkladu navíc. Pokud součet základního členského vkladu a DČV nedosahuje výše 1/10 prostředků na termínovaném vkladu, je na termínovaném vkladu úročena pouze taková částka, která odpovídá desetinásobku splaceného základního a dalšího členského vkladu, a ve zbývající výši prostředky na termínovaném vkladu úročeny nejsou. Horní výše DČV však zákonem není omezena. Další členský vklad je investicí do kapitálu NEY spořitelního družstva, nejedná se o žádný nový produkt. Členský vklad a další členské vklady nejsou ze zákona pojištěny a rovněž nepodléhají úročení.
Co vše musím splnit a doložit, abych si mohl/a půjčit u vaší společnosti?
Vyplníte poptávku po úvěru a s úvěrovým pracovníkem dohodnete další kroky a doložení potřebných dokladů.
Pokud se rozhodnu investovat do dalšího členského vkladu, jak mám postupovat?
V tomto případě kontaktujte pracovnice poboček NEY spořitelního družstva, které Vám vše vysvětlí. Podmínkou pro možnost vložení dalšího členského vkladu je předchozí splacení základního členského vkladu a uzavření dohody o vložení dalšího členského vkladu.
Jaké výhody mně další členský vklad poskytuje?
Další členský vklad a jeho výše znamenají větší podíl na zisku spořitelního družstva, vyšší majetkovou účast a také více hlasů při hlasování na členských schůzích.
Jak vzniká a co umožňuje členství?
Pro vznik členství stačí vyplnit formulář elektronické žádosti o registraci na našich webových stránkách, následně na naší pobočce podepsat členskou dokumentaci a uhradit vstupní vklad ve výši 1 000,- Kč. Okamžikem vzniku členství Vám vznikne nárok na poskytování služeb a zároveň budete mít práva člena tak, jak tyto práva plynou ze stanov NEY spořitelního družstva.
Kolik si mohu u vás půjčit peněz?
Každý žadatel o úvěr je individuálně posuzován a výše poskytnutého úvěru závisí na jeho individuálním ohodnocení. Díky tomu poskytujeme úvěry až do výše 15 milionů korun.
Pokud chci členství založit, co je potřeba pro to udělat?
Zanechte nám vzkaz prostřednictvím našich internetových stránek a počkejte, až Vás kontaktuje některá z pracovnic pobočky. Poskytne Vám informace o postupu uzavření členství vč. dokladů, které je třeba předložit. Následně Vám pošle smluvní dokumentaci k podpisu. Vaše podpisy ve smluvní dokumentaci určené pro potřeby ANO spořitelního družstva musí být úředně ověřeny, kopie pro Vás ověřená být nemusí.
Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Které z nových ustanovení se družstevníka, který zhodnocuje své úspory ve spořitelním družstvu, dotkne nejvíce?
Zásadní změnou, kterou přináší novela, je změna úročení peněžních prostředků. Úročeny budou vklady založené od 1. 7. 2015 maximálně do výše desetinásobku součtu splaceného členského vkladu a dalšího členského vkladu. Příklad platný od 1. 7. 2015: Na vložených 1 000 000 Kč, které chce klient mít úročené v plné výši, je nutné vložit členský vklad a další členský vklad v celkové výši 100 000 Kč. Pokud vloží 1 000 000 Kč a členský vklad ponechá ve výši základního členského vkladu 1000 Kč, bude se mu úročit pouze 10 000 Kč, ostatní peníze se nebudou zhodnocovat. Pokud je chce klient zhodnocovat, je nutné vložit další členský vklad ve výši 99 000 Kč, aby se mu úročil celý vložený milion korun.
Jaká je výše základního členského vkladu a podmínky jeho splacení?
Základní členský vklad činí 1 000 Kč. V případě, že u NEY spořitelního družstva využíváte vkladové produkty vyplývá ze zákona povinnost vložit další členský vklad, jehož výše se řídí minimálně jednou desetinou Vašeho vkladu.
Pokud zaplatím členský vklad 1 000 Kč a ukončím členství, až mi termínovaný vklad doběhne, dostanu celý členský vklad zpět?
V případě ukončení členství dostává člen družstva vypořádací podíl, který je stanoven Zákonem o spořitelních a úvěrních družstvech při zohlednění dosažených hospodářských výsledků družstva. V závislosti na tom, člen může obdržet částku vyšší i nižší než je splacený členský vklad. Vypořádací podíl je splatný do tří měsíců ode dne schválení řádné účetní závěrky za účetní období v němž členství zaniklo.
Je členský vklad úročen?
Členský vklad je kapitálový vklad do základního kapitálu NEY spořitelního družstva, který ze zákona nemůže být úročen. Dělá z vás spolumajitele NEY spořitelního družstva (stejně jako držení akcií v případě akciové společnosti). Výnos z tohoto vkladu je proto přímo závislý na výsledku hospodaření NEY spořitelního družstva. V případě ukončení členství může být tedy vyplácený vypořádací podíl vyšší než vložený členský vklad, je-li hospodaření NEY spořitelního družstva ziskové.
Jakým způsobem zhodnocujete spravované finance?
Disponujeme týmem zkušených úvěrových specialistů, kteří finance umísťují do bezpečně zajištěných úvěrů především pro malé a střední společnosti. Většinu úvěrových klientů získáváme na doporučení důvěryhodných členů NEY spořitelního družstva. Každého klienta, který žádá o úvěr, ověřujeme u několika nezávislých zdrojů a finální schválení zajišťuje úvěrová komise a představenstvo.
Jakým způsobem mohu ukončit členství?
Máte-li zájem vaše členství v NEY spořitelním družstvu ukončit, lze toho docílit vystoupením. Písemný požadavek o vystoupení musíte doručit představenstvu. Uplynutím kalendářního měsíce, v němž bylo řádné oznámení o vystoupení doručeno NEY spořitelnímu družstvu, Vaše členství zaniká. Členství rovněž může zaniknout převodem družstevního podílu jinému zájemci. Vaše členství zanikne ke dni schválení převodu představenstvem.
Mohu si peníze vybrat u vás na pobočce nebo je tam i vložit v hotovosti?
Naše pobočky jsou bezhotovostní, vaše prostředky můžete poslat na náš účet z jakéhokoliv vašeho účtu vedeného u nás nebo u kterékoliv banky v ČR.
Kolik si u vás mohu uložit peněz a kdo mi garantuje jejich navrácení?
Výše vašeho vkladu záleží na vašich finančních možnostech. Naše společnost vaše peníze investuje obezřetně, aby zajistila jejich návratnost a jejich zhodnocení. Prostředky na vkladovém účtu jsou ze zákona pojištěny do výše 100 000 Euro.
Je možné v průběhu termínovaného vkladu sjednat změnu jeho podmínek?
Změna podmínek termínovaného vkladu (např. výběr jeho části) je nestandardní zásah do produktu, který vždy musí schválit představenstvo. Je-li důvodem k požadavku ke změně podmínek vážná životní událost nebo obdobné neočekávané změny okolností, vycházíme vám vstříc rychlým řešením vaší situace.
Musím z připsaných úroků zaplatit nějakou daň?
Fyzickým osobám srážkovou daň strhneme automaticky po připsání úroků, podnikatelé si připsané úroky musejí samostatně uvést a uplatnit v daňovém přiznání.
Jak vysoký úrok mi dáte, pokud se u vás rozhodnu uložit své peníze?
Výše úroku je uvedena v úrokovém lístku a je závislá na typu produktu a délce doby, na kterou Vaše prostředky uložíte.
V případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změně úrokových sazeb, vztahují se tyto změny i na již uzavřenou smlouvu?
Výše úrokové sazby uvedené ve Vaší Smlouvě o termínovaném vkladu je po celou dobu trvání vkladu neměnná, výše úrokové sazby se řídí úrokovou sazbou platnou v den uzavření smlouvy. Na výši úrokových sazeb se po celou dobu trvání smlouvy o termínovaném vkladu nevztahují navýšení a snížení úrokových sazeb vyhlašovaných NEY spořitelním družstvem.
Od 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost novela Zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Které z nových ustanovení se družstevníka, který zhodnocuje své úspory ve spořitelním družstvu, dotkne nejvíce?
Zásadní změnou, kterou přináší novela, je změna úročení peněžních prostředků. Úročeny budou vklady založené od 1. 7. 2015 maximálně do výše desetinásobku součtu splaceného členského vkladu a dalšího členského vkladu. Příklad platný od 1. 7. 2015: Na vložených 1 000 000 Kč, které chce klient mít úročené v plné výši, je nutné vložit členský vklad a další členský vklad v celkové výši 100 000 Kč. Pokud vloží 1 000 000 Kč a členský vklad ponechá ve výši základního členského vkladu 1000 Kč, bude se mu úročit pouze 10 000 Kč, ostatní peníze se nebudou zhodnocovat. Pokud je chce klient zhodnocovat, je nutné vložit další členský vklad ve výši 99 000 Kč, aby se mu úročil celý vložený milion korun.
Jsem Vaším členem a mám u vás 2 termínované vklady. Budou se změny zákona vztahovat i na vklady dříve uzavřené?
Na Vaše již uzavřené smlouvy o vkladovém účtu se ustanovení novely zákona o omezení výše úročené částky na desetinásobek souhrnu splaceného členského vkladu a dalších členských vkladů nevztahuje. Tyto vklady budou úročeny podle podmínek Vaší smlouvy, pokud její platnost skončí nejpozději dnem 31. 12. 2017.
Jsem Vaším členem a mám u vás 2 termínované vklady. Budou se změny zákona vztahovat i na vklady uzavřené před účinností novely zákona v oblasti úročení vkladů?
Na Vaše již uzavřené smlouvy o vkladovém účtu se ustanovení novely zákona o omezení výše úročené částky na desetinásobek souhrnu splaceného členského vkladu a dalších členských vkladů nevztahuje. Tyto vklady budou úročeny podle podmínek Vaší smlouvy, pokud její platnost skončí nejpozději dnem 31. 12. 2017. V případě, že končí po tomto datu – odkazujeme na odpověď uvedenou na následujícím dotazu.
Mám uzavřený termínovaný vklad, který končí v roce 2019, jak se mě dotkne ustanovení novely?
V případě, že Vaše smlouvy na termínované vklady pokračují i v období po rozhodném datu 1. 1. 2018, je potřebné, pokud má být celý vklad úročen, navýšit částku splaceného členského vkladu a dalšího členského vkladu na částku převyšující částku 20 000Kč, tj. na částku 21 000 Kč.
Mám uzavřený termínovaný vklad, který byl vložen na účet před 30.6.2015 a končí v roce 2019. Jak se mě dotkne ustanovení novely?
V případě, že Vaše smlouvy na termínované vklady pokračují i v období po rozhodném datu 1. 1. 2018, je potřebné, pokud má být celý vklad úročen, navýšit částku splaceného členského vkladu a dalšího členského vkladu na částku převyšující částku 20 000Kč, tj. alespoň na částku 21 000 Kč. Pokud by členský vklad nebyl splacen ve výši 21 000 Kč, bude úročena pouze částka ve výši odpovídající desetinásobku splaceného členského vkladu.
Pokud uzavřu termínovaný vklad v prvním pololetí 2015, kolik musím vložit jako členský vklad, aby se mi všechny peníze úročily?
U vkladů vložených, tj. připsaných na účet nejpozději do 30. 6. 2015 a trvajících i po 1. 1. 2018 je nutné, pokud má být celý vklad úročen, zaplatit částku splaceného členského vkladu a dalšího členského vkladu ve výši převyšující částku 20 000 Kč tj. celkem vložit částku 21 000 Kč. U vkladů vložených, tj. připsaných na účet do 30. 6. 2015 a trvajících do 31. 12. 2017 postačí základní členský vklad 1.000,- Kč s tím, že v okamžiku vzniku členství (vyplnění přihlášky) je potřeba zaplatit vstupní vklad ve výši 1,- Kč, doplatek ve výši 999,- Kč je potom splatný do 36 měsíců od vzniku členství.
Pokud uzavřu termínovaný vklad v prvním pololetí 2015, kolik musím vložit jako členský vklad, aby se mi všechny peníze úročily?
U vkladů vložených, tj. připsaných na účet nejpozději do 30. 6. 2015 a trvajících i po 1. 1. 2018 je nutné, pokud má být celý vklad úročen, zaplatit částku splaceného členského vkladu a dalšího členského vkladu ve výši převyšující částku 20 000 Kč tj. celkem vložit částku 21 000 Kč. U vkladů vložených, tj. připsaných na účet do 30. 6. 2015 a trvajících do 31. 12. 2017 postačí základní členský vklad 1.000,- Kč s tím, že v okamžiku vzniku členství (vyplnění přihlášky) je potřeba zaplatit vstupní vklad ve výši 1,- Kč, doplatek ve výši 999,- Kč je potom splatný do 36 měsíců od vzniku členství.
Od kdy musí člen družstva vložit jednu desetinu částky úročených depozit jako členský vklad a další členský vklad?
U vkladů vložených, tj, připsaných na účet od 1. 7. 2015 platí toto ustanovení novely vždy, to znamená, že klient (družstevník) musí vložit jednu desetinu částky, kterou chce mít úročenu, jako členský vklad a další členský vklad.
Od kdy musí člen družstva vložit jednu desetinu částky úročených depozit jako členský vklad a další členský vklad?
U vkladů vložených, tj, připsaných na účet od 1. 7. 2015 platí toto ustanovení novely vždy, to znamená, že klient (družstevník) musí vložit jednu desetinu částky, kterou chce mít úročenu, jako členský vklad a další členský vklad. ANO spořitelní družstvo v současné době připravuje nové podmínky vkladových produktů tak, aby byly pro jeho členy atraktivní a aby kompenzovaly potřebu vložení zvýšeného členského vkladu. Tyto nové produkty, předpokládáme, budou představeny prostřednictvím našich webových stránek v průběhu měsíce května 2015.
Jsou v novele zákona nová ustanovení, která se týkají pojištění vkladů?
Ustanovení zákona o spořitelních a úvěrních družstvech o pojištění vkladů novela z pohledu klienta nemění. Vklady do výše 100 000 EUR jsou i nadále ze zákona ve100 % pojištěny a to včetně sjednaných úroků (příslušenství).
Jak lze nastavit splácení úvěru?
Zcela individuálně. Je možné splácet i podle harmonogramu vašeho projektu.
Lze použít tento typ úvěru jako hypotéku?
Nikoli. Tento úvěr je pouze pro firemní klienty. Pro tento případ máme k dispozici produkt NEY hypotéka.

[*] Zákon č. 333/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací