Často kladené dotazy

Proč měníte čísla účtů?
NEY spořitelní družstvo nemění čísla běžných účtů klientů, ale pouze začíná využívat vlastní platební styk a vlastní bankovní kód 2260. Klientům (členům družstva) tak zůstávají stejná čísla účtů jako doposud. Pouze připojí bankovní kód 2260 za číslo účtu. Ke změně dochází kvůli efektivnějšímu a rychlejšímu platebnímu styku napřímo prostřednictvím clearingového centra ČNB.
Jaká je výhoda přechodu na vlastní platební styk?
Přechodem na vlastní platební styk dojde k zajištění rychlejšího převodu finančních prostředků u příchozích plateb. Všechny platby mohou zákazníci (členové družstva) realizovat prostřednictvím účtů vedených u NEY spořitelního družstva. Navíc nové účty mohou klienti využívat pro standardní platební styk jako u bankovních institucí.
Bude možné přechodně používat původní i nové číslo účtu?
Přechodné období bude nastaveno na 2 měsíce, tj. od spuštění vlastního bankovního styku do 30. června 2017. Během této doby budeme akceptovat i platby na sběrný účet NEY spořitelního družstva, vedený u ČSOB. Všem našim klientům (členům družstva) však doporučujeme, aby si platební dispozice pro příchozí platby nastavili bezodkladně.
Co mám dělat, pokud jsem poslal finanční prostředky na původní (sběrný) účet?
Pokud bude platba provedena v přechodném období do 30. června 2017, bude NEY spořitelním družstvem přijata a zpracována jako doposud. Pokud bude zaslána po skončení přechodného období, finanční prostředky budou ČSOB vráceny zpět na účet odesílatele a platba (např. úhrada splátky úvěru) nebude provedena. V takovéto situaci hrozí, že platba nebude řádně a včas připsána.
Jak se změní poplatky související s novým platebním stykem?
Poplatkový režim se s novým platebním stykem nemění, tzn. poplatky za příchozí či odchozí platby zůstávají beze změny.
Jak budou zpoplatněny prioritní platby?
Prioritní odchozí platba bude zpoplatněna částkou 100,- Kč, stejně jako je tomu doposud.
Musím měnit nastavení odchozích plateb ve svém internetovém bankovnictví?
V internetovém bankovnictví není potřeba nic nastavovat. Vše zůstává shodné, pouze příjemce peněžních prostředků bude mít uveden na výpisu z účtu Vaše označení jako odesílatele platby (jméno a příjmení nebo obchodní firmu člena družstva) a Vaše číslo účtu u NEY spořitelního družstva.

[*] Zákon č. 333/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Finanční produkt roku 2017

více >