Platební styk NEY spořitelního družstva napřímo přes ČNB s novým bankovním kódem 2260

Vážení zákazníci,
v průběhu května 2017 přechází NEY spořitelní družstvo od sběrných účtů vedených Československou obchodní bankou na standardní platební styk tak, jak jej znáte v bankách, tj. pod vlastní bankovní kód 2260. Tímto krokem docílíme zvýšení komfortu pro všechny zákazníky využívající platební styk. Změna se projeví především ve znatelné pružnosti platebního styku prostřednictvím clearingového centra České národní banky. Zvláště pro družstevní záložny je vlastní bankovní kód potřebný k zajištění efektivního platebního styku bez nutnosti využívat bankovní služby třetích subjektů.
Přesný termín spuštění vlastního bankovního styku bude zveřejněn na webových stránkách NEY SD, informace bude dále zaslána prostřednictvím informační SMS.

Hlavní výhody vlastního platebního styku

  • rychlý převod finančních prostředků u příchozích plateb (zkrácení o 1 den),
  • odchozí platby identifikovány číslem účtu a označením odesílatele (člena družstva),
  • zasílání plateb přímo na účet klienta (člena družstva), vedený u NEY spořitelního družstva,
  • možnost rozvoje dalších produktů a vylepšování služeb.
 

Platební styk do 3. května 2017

Klient (člen družstva) používá pro platby na svůj účet vedený u našeho družstva číslo sběrného účtu vedeného u ČSOB ve formátu 188xxxxxxx/0300 a specifický symbol s číslem účtu klienta (člena družstva), např. 1947000015.
 

Platební styk od 4. května 2017

Klientovi (členovi družstva) zůstává stejné číslo účtu jako doposud, tj. např. 1947000015, nově však za lomítkem s naším bankovním kódem 2260.
 
Příklad:
Pro platby na účty vedené u NEY spořitelního družstva postačí zadat číslo účtu a lomítko s bankovním kódem 2260.
Tedy např. 1947000015/2260
 
U odchozích plateb bude vše probíhat jako doposud. Na výpisu z účtu příjemce platby bude platba identifikována číslem účtu klienta (člena družstva), tedy nikoli 188xxxxxxx/0300 jako doposud, ale 1947000015/2260. Platba bude dále identifikována označením odesílatele (jménem a příjmením fyzické osoby nebo obchodní firmou právnické osoby).
 
 

Paralelní provoz plateb po omezenou dobu

  • Odchozí platby
    Všechny odchozí platby budou vždy provedeny s bankovním kódem 2260 (NEY spořitelní družstvo).
  • Příchozí platby
    U příchozích plateb bude dočasně umožněn paralelní provoz jak původního způsobu platebního styku s využitím sběrného účtu u ČSOB (0300), tak nového způsobu, tj. přímé zaslání na účty vedené u NEY spořitelního družstva s bankovním kódem 2260. Doporučujeme všem našim zákazníkům, aby změnu pro příchozí platby provedli bezodkladně. Paralelní provoz bude ukončen k 30. června 2017. Poté hrozí, že platba nebude řádně a včas připsána.
 

Jak nastavit platby

Odchozí platby z účtu vedeného u NEY spořitelního družstva budou odcházet automaticky a není potřeba, aby klient (člen družstva) v rámci internetového bankovnictví cokoli nastavoval. Není nutné měnit platební dispozice pro odchozí platby.
 
Pro příchozí platby zasílané na účet klienta (člena družstva), vedený u NEY spořitelního družstva je nutné postupovat obdobně jako u jiných plateb na účet, tedy zadat číslo účtu a bankovní kód 2260.
 

Poplatky

Poplatkový režim zůstává stejný jako doposud, tj. jednorázová příchozí a odchozí platba je u NEY spořitelního družstva ZDARMA.

Často kladené otázky

Proč měníte čísla účtů?
NEY spořitelní družstvo nemění čísla běžných účtů klientů, ale pouze začíná využívat vlastní platební styk a vlastní bankovní kód 2260. Klientům (členům družstva) tak zůstávají stejná čísla účtů jako doposud. Pouze připojí bankovní kód 2260 za číslo účtu. Ke změně dochází kvůli efektivnějšímu a rychlejšímu platebnímu styku napřímo prostřednictvím clearingového centra ČNB.
Jaká je výhoda přechodu na vlastní platební styk?
Přechodem na vlastní platební styk dojde k zajištění rychlejšího převodu finančních prostředků u příchozích plateb. Všechny platby mohou zákazníci (členové družstva) realizovat prostřednictvím účtů vedených u NEY spořitelního družstva. Navíc nové účty mohou klienti využívat pro standardní platební styk jako u bankovních institucí.
Bude možné přechodně používat původní i nové číslo účtu?
Přechodné období bude nastaveno na 2 měsíce, tj. od spuštění vlastního bankovního styku do 30. června 2017. Během této doby budeme akceptovat i platby na sběrný účet NEY spořitelního družstva, vedený u ČSOB. Všem našim klientům (členům družstva) však doporučujeme, aby si platební dispozice pro příchozí platby nastavili bezodkladně.
Co mám dělat, pokud jsem poslal finanční prostředky na původní (sběrný) účet?
Pokud bude platba provedena v přechodném období do 30. června 2017, bude NEY spořitelním družstvem přijata a zpracována jako doposud. Pokud bude zaslána po skončení přechodného období, finanční prostředky budou ČSOB vráceny zpět na účet odesílatele a platba (např. úhrada splátky úvěru) nebude provedena. V takovéto situaci hrozí, že platba nebude řádně a včas připsána.
Jak se změní poplatky související s novým platebním stykem?
Poplatkový režim se s novým platebním stykem nemění, tzn. poplatky za příchozí či odchozí platby zůstávají beze změny.
Jak budou zpoplatněny prioritní platby?
Prioritní odchozí platba bude zpoplatněna částkou 100,- Kč, stejně jako je tomu doposud.
Musím měnit nastavení odchozích plateb ve svém internetovém bankovnictví?
V internetovém bankovnictví není potřeba nic nastavovat. Vše zůstává shodné, pouze příjemce peněžních prostředků bude mít uveden na výpisu z účtu Vaše označení jako odesílatele platby (jméno a příjmení nebo obchodní firmu člena družstva) a Vaše číslo účtu u NEY spořitelního družstva.

Další často kladené otázky

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Finanční produkt roku 2017

více >