Investiční fondy s výnosem až 7,2 % p.a.

  • Výběr ze dvou investičních fondů
  • Výnosy 5,4 % p.a. až 7,2 % p.a.

Na pobočkách NEY spořitelního družstva si lze sjednat také investice do fondů NRIF NATLAND a ECFS Credit Fund SICAV. To vše prostřednictvím smluvního partnera - obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s.

Mám zájemSrovnání fondůChci se dozvědět více

Investiční fondy

ECFS Credit Fund SICAV, a.s. s výnosem až 7,2 % p.a.

Natland rezidenční investiční fond s proměnlivým základním kapitálem, a.s. s výnosem 5,52 % p.a.

Srovnání fondů

ECFS Credit Fund SICAV, a.s.Natland rezidenční investiční fond s proměnlivým základním kapitálem, a.s.
Výnos investičních akcií Od 6,9 % p.a. do 7,2 % p.a.,
PIAD – Prioritní dividendové investiční akcie
PIAR – Prioritní růstové investiční akcie
5,52 % p.a.
Minimální investice 1 mil. Kč pro třídy akcií PIAD a PIAR1 mil. Kč (pro § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF), jinak 125 tis. EUR, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Veřejná obchodovatelnost AnoAno
Investiční horizont 4 roky4 roky
Vstupní poplatek 0–3 %0-3 %
Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 3 letech,
15 % při odkupu 2 až 3 roky,
20 % při odkupu do 2 let
0 % při odkupu po 3 letech,
10 % při odkupu do 3 let
Administrátor a obhospodařovatel AVANT investiční společnost, a.s.AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář CYRRUS, a.s.Česká spořitelna, a.s.

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a ECFS Credit Fund SICAV, a.s. jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jejich akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Investiční skupina NATLAND

Investiční skupina Natland se již dvacet let snaží prostřednictvím investic měnit své okolí k lepšímu. Pomáhá firmám, které samy nedokáží naplnit svůj potenciál, uvádí do praxe nové nápady, kultivuje a zlepšuje život v místech, kde staví nemovitosti. Hlavním kritériem pro akvizici je výnosnost a předpoklad další možnosti rozvoje, každý ze zvažovaných projektů je podroben hloubkovým interním i externím analýzám.

Více o NATLAND

54 tis.

zákazníků

800

zaměstnanců

6,9 mld.

hodnota aktiv v Kč

Chcete získat zhodnocení až 7,2 % u našeho partnera?

Navštivte naši pobočku

Najít pobočku

Zavolejte nám, nebo zanechte kontakt

Zkontaktovat

Bezplatná návštěva mobilního bankéře

Sjednat schůzku

Máte-li jakýkoli dotaz, můžete nám zavolat na 810 20 20 20a to každý pracovní den od 9 do 17 hodin (pátek do 16 hodin), nebo navštivte naši pobočku.