810 20 20 20
Internetové bankovnictví

Investiční fondy
s výnosem až 7,2 % p.a.

  • Výběr ze dvou investičních fondů
  • Výnosy 5,4 % p.a. až 7,2 % p.a.

Na pobočkách NEY spořitelního družstva si lze sjednat také investice do fondů NRIF NATLAND a ECFS Credit Fund SICAV. To vše prostřednictvím smluvního partnera - obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s.

Vyberte si typ fondu

Podílejte se s námi na dobrých výsledcích společnosti EC Financial Services, která je deset let součástí investiční skupiny Natland. Investujte s námi do dlouhodobě rostoucího, zdravě profitabilního a finančně stabilizovaného segmentu hotovostních spotřebitelských úvěrů, který je regulovaný a pod dohledem České národní banky.
Připojte se k investicím s fondem kvalifikovaných investorů ECFS Credit Fund SICAV a získejte výnos od 6,9 % do 7,2 % p.a.
 

ECFS Credit Fund SICAV, a.s. je zaměřen na financování rozvojových projektů nebankovní společnosti EC Financial Services, a.s. Pokrývá dlouhodobě rostoucí, zdravě profitabilní a právně stabilizovaný segment hotovostních spotřebitelských úvěrů regulovaných Českou národní bankou. Investičním cílem je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých a nepřímých investic do majetkových účastí, cenných papírů a úvěrů.
 


Emitent ECFS Credit Fund SICAV, a.s.
Typ fondu Fond kvalifikovaných investorů
Výnos investičních akcií Od 6,9 % p.a. do 7,2 % p.a., (PIAD – Prioritní dividendové investiční akcie / PIAR – Prioritní růstové investiční akcie)
Minimální investice 1 milion Kč pro třídy akcií PIAD a PIAR
Investiční horizont 4 roky
Veřejná obchodovatelnost Ano, na Burze cenných papírů Praha, a.s.
Frekvence odkupu Měsíční
Vstupní poplatek 0–3 % u třídy akcií PIAD a PIAR
Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 3 letech,
15 % při odkupu 2 až 3 roky,
20 % při odkupu do 2 let
Administrátor a obhospodařovatel AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář CYRRUS, a.s.
Auditor TPA Audit, s.r.o.
  • Očekávaný výnos 5,4 - 5,52 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 5,4 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
Mám zájem Chci se dozvědět více

Máme více než deset let zkušeností v developmentu rezidenčních nemovitostí. Staňte se součástí rozvoje dalších projektů investiční skupiny Natland a získejte výnos prioritních investičních akcií 5,52 % p.a.
Připojte se k investicím s fondem kvalifikovaných investorů Natland rezidenční investiční fond (NRIF), který aktuálně drží aktiva přesahující 1 miliardu korun.
 

Natland rezidenční investiční fond (NRIF) je zaměřen na nemovitosti a financování nemovitostních projektů investiční skupiny Natland, která na českém a slovenském trhu aktivně vyhledává a úspěšně zhodnocuje investiční příležitosti v oblasti moderních technologií, energetice, finančních služeb či volnočasových aktivit. Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených akcionáři fondu, a to zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor včetně výstavby, a to zejména na území hlavního města Prahy.
 

Frekvence úpisu investičních akcií (dále IA) měsíční
Cenný papír prioritní investiční akcie
Výnos investičních akcií 5,52 % p.a.
Odkupy IA měsíčně, (splatnost do 30, 60, 90 dní)
Úpis IA měsíčně
Veřejná obchodovatelnost ano, na Burze cenných papírů Praha, a.s.
Doba trvání fondu na dobu neurčitou (od 21. 10. 2010)
Minimální investice klienta 1 mil. Kč (pro § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF), jinak 125 tis. EUR, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Investiční horizont klienta střednědobý, 4 roky
Vstupní poplatek až 3 %
Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 3 letech,
10 % při odkupu do 3 let
Opce fondu fond má právo uplatnit odkup investičních akcií za aktuální cenu investičních akcií platnou pro kalendářní pololetí, ve kterém bylo právo odkupu ze strany fondu uplatněno.
Administrátor a obhospodařovatel AVANT investiční společnost, a.s.
Náklady fondu maximálně 0,5 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář Česká spořitelna, a.s.
Auditor TPA Audit s.r.o
Regulace a právní řád Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu 5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob 15 % při odkupu do 3 let, 0% při odkupu po 3 letech
  • Očekávaný výnos 6,9 – 7,2 % p.a.
  • Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií (PIAD, PIAR) ve výši 6,9 % p.a. a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií (PIAD, PIAR), a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
Mám zájem Chci se dozvědět více

Srovnání fondů

ECFS Credit Fund SICAV, a.s. Natland rezidenční investiční fond s proměnlivým základním kapitálem, a.s.
Výnos investičních akcií Od 6,9 % p.a. do 7,2 % p.a.,
PIAD – Prioritní dividendové investiční akcie
PIAR – Prioritní růstové investiční akcie
5,52 % p.a.
Minimální investice 1 mil. Kč pro třídy akcií PIAD a PIAR 1 mil. Kč (pro § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF), jinak 125 tis. EUR, v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč
Veřejná obchodovatelnost Ano Ano
Investiční horizont 4 roky 4 roky
Vstupní poplatek 0–3 % 0-3 %
Výstupní poplatek 0 % při odkupu po 3 letech,
15 % při odkupu 2 až 3 roky,
20 % při odkupu do 2 let
0 % při odkupu po 3 letech,
10 % při odkupu do 3 let
Administrátor a obhospodařovatel AVANT investiční společnost, a.s. AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář CYRRUS, a.s. Česká spořitelna, a.s.

Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a ECFS Credit Fund SICAV, a.s. jsou fondy kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jejich akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

Investiční skupina NATLAND

Investiční skupina Natland se již dvacet let snaží prostřednictvím investic měnit své okolí k lepšímu. Pomáhá firmám, které samy nedokáží naplnit svůj potenciál, uvádí do praxe nové nápady, kultivuje a zlepšuje život v místech, kde staví nemovitosti. Hlavním kritériem pro akvizici je výnosnost a předpoklad další možnosti rozvoje, každý ze zvažovaných projektů je podroben hloubkovým interním i externím analýzám.

Více o NATLAND

54 tis. zákazníků
800 zaměstnanců
6,9 mld. hodnota aktiv v Kč

Chcete získat zhodnocení až 7,2 % u našeho partnera?

Navštivte naši pobočku

Najít pobočku

Zavolejte nám, nebo zanechte kontakt

Zkontaktovat

Bezplatná návštěva mobilního bankéře

Sjednat schůzku

Chcete více informací? Stáhnout brožuru

Máte-li jakýkoli dotaz, může nám zavolat na 810 20 20 20

a to každý pracovní den od 9 do 17 hodin, nebo navštivte naši pobočku.

Tento web používá k poskytování a nabídce služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací naleznete na stránce Cookies. Souhlasíte s užitím souborů Cookies?